Otwarta debata o liturgii, Tradycji i z niej zerwaniems

 

Paryż, sobota 6 grudnia 2006: pierwsze sesja uniwersytecka „Wiara i Rozum”.

   W oczekiwaniu Kościoła na Motu proprio Benedykta XVI o „uwolnieniu” tradycyjnej mszy, odbyła się 2 grudnia 2006 w Paryżu, pod przewodnictwem Instytutu Dobrego Pasterza dyskusja pt. Celebracje liturgiczne. Nowy instytut aktywnie uczestniczył w debacie krytycznej, historycznej i teologicznej dotyczącej Kościoła. Profesorowie uniwersytetu, księża, zakonnicy, w sumie ok. sto osób zgromadziło się w tym dniu, by pod przewodnictwem ks. Christophe'a Héry'go  podjąć gorący temat: „Tradycja czy zmiana”. Wyjaśniając najpierw pojęcie rozwoju rytów, ukazano go w perspektywie reformy liturgii z 1969 wraz z jej historią oraz z teologią celebracji jaka zawładnęła umysłami w czasach soboru...