List kard. Ricard'a w sprawie porozumienia

 

Kardynał Ricard wyjaśnia sens i znaczenie porozumienia podpisanego 1 lutego 2007 z Instytutem Dobrego Pasterza, przez które została erygowana w Bordeaux parafia personalna powierzona instytutowi.

 

http://www.la-croix.com/article/index.jsp?docId=2294058&rubId=4078

 

 

 

 Począwszy od września ubiegłego roku poczyniono znaczny postęp w dialogu między Instytutem Dobrego Pasterza a diecezją Bordeaux. Jest nim erygowanie parafii personalnej dla kapłanów i wiernych pragnących celebrować bądź uczestniczyć w liturgii według ksiąg liturgicznych z 1962 r. Zostało też podpisane porozumienie powierzające parafii instytutu kościół Św. Eligiusza w Bordeaux. Po okresie polemik ten etap jest znakiem silnej woli jedności i poszukiwań dróg pojednania. Zgoda daje możliwość wzajemnego poznania i konstruktywnego dialogu. Wzajemny szacunek pozwoli na prowadzenie spokojnej debaty nad przyjęciem Soboru Watykańskiego II w wierności Magisterium i nad współczesną ewangelizacją. W nadchodzących miesiącach jedynie klimat pokoju, zaufania i duch Ewangelii pozwolą nam być wiernymi w pełni misji zleconej uczniom przez Chrystusa Pana: „ażeby świat uwierzył”.

                                                                Bordeaux, 1 lutego 2007 r.

                                        Jean-Pierre Ricard, Arcybiskup Bordeaux, Biskup Bazas

                                        ks. Philippe Laguérie, Superior generalny Instytutu Dobrego Pasterza